Vi ansetter

Grunna ei jamn oppdragsmengde og varierte prosjekt vil A. Våge AS alltid vere interesserte i personar som kan styrke laget vårt.

Primært søker vi etter personar med erfaring og interesse for betongfaget. Fagbrev er ikkje eit krav, men absolutt ein fordel. Vi er også ute etter norskspråklege arbeidstakarar!

Kunne du tenke deg ei karriere i A. Våge AS? Send oss ein kortfatta søknad og CV på alex@avage.no