Om oss

A. Våge AS, med leiar Askjell Våge, har no meir enn 60 års erfaring med
anleggsarbeid etter Aksel Våge starta entreprenørverksemda på 1950-talet.

Om oss

Vi har sidan oppstarten teke på oss arbeid innan heile bygge- og anleggs sektoren inkludert:

  • Opparbeiding av dyrka mark
  • Opparbeiding av bustadfelt, med sprengningsarbeid, graving, oppsetting av bustadhus
  • Bygging av indusrtibygningar
  • Bygging av kaier
  • Fendring av kaier
  • Opparbeiding av vegar med asfaltering osv.

I den seinare tid har vi spesialisert oss på kaikonstruksjonar i betong.